Saundra McClain – Full Demo

Saundra McClain – 1 Minute Demo Reel

Saundra McClain – 1 Minute Speedreel

Saundra McClain as Barbara Jordan